Ceník


 

Fakturace služeb probíhá měsíčně nebo čtvrtletně na základě uzavřené smlouvy s klientem,    ve které je uvedená pevná částka (paušál) platná po 6 měsíců, nikoliv tedy „počet dokladů     za měsíc“. Podkladem pro výpočet této pevné částky je celkový objem prací provedený v uplynulém půl roce. Na počátku spolupráce se pevná částka stanoví jako předpokládaný rozsah prací.

 

Konzultace

Hodinová sazba za konzultace nebo zastupování před FÚ 2)

800,- Kč

Nepřímé daně

Zpracování přiznání ke spotřební dani 2)

500,- Kč

Zpracování přiznání k DPH 2)

500,- Kč

Majetkové daně

Zpracování přiznání k dani z nemovitostí         

1.000,- Kč

Zpracování přiznání k dani dědické, k dani darovací a k dani z převodu nemovitostí                                                     

1.000,- Kč

Přímé daně

Zpracování přiznání k silniční dani

500,- Kč

Zpracování přiznání k DPFO - typ A

500,- Kč

Zpracování přiznání k DPFO - výdaje paušálem

 

1.000,- Kč

Zpracování přiznání k DPFO 2) - skutečné výdaje

1.500,- Kč

Zpracování přiznání k DPFO 2)

 rozdělení příjmů a výdajů:

   - ze sdružení,

   - na spolupracující osoby;

 příjmy ze zahraničí:

   - metoda vynětí příjmů, 

   - zápočet daně. 

 

2.000,- Kč

Zpracování přiznání k DPPO 2)

3.000,- Kč

Výkazy a přílohy

Zpracování výsledovky

500,- Kč

Zpracování rozvahy

1.000,- Kč

Zpracování přílohy k DPPO    

1.500,- Kč

Zpracování statistických výkazů

3.000,- Kč

Ostatní vyúčtování

Vyúčtování záloh pro zdravotní pojišťovny 2)

500,- Kč

Vyúčtování záloh pro OSSZ (PSSZ)2)

500,- Kč

Vyúčtování daně ze závislé činnosti 2)

500,- Kč

Vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou 2)

200,- Kč

Paušály

Zpracování mezd za 1 zaměstnance

200,- Kč

Nejnižší měsíční paušál za konzultace

1.000,- Kč

Nejnižší měsíční paušál za zpracování jednoduchého účetnictví

500,- Kč

Nejnižší měsíční paušál za zpracování podvojného účetnictví

1.500,- Kč

Nejnižší čtvrtletní paušál za zpracování jednoduchého účetnictví

1.000,- Kč

Nejnižší čtvrtletní paušál za zpracování podvojného účetnictví

3.500,- Kč

 

1) klienti, kteří mají uzavřenou smlouvu o daňovém poradenství, nebo o vedení účetnictví

2) klienti, kteří nemají uzavřenou smlouvu o daňovém poradenství, nebo o vedení účetnictví